Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Ekonomia dhe infrastruktura

Industritë më të rëndësishme janë elektroteknike dhe elektronike, peshkimi demersal, industria ushqimore, industria metalurgjike, industria e tekstileve, industria nxhinierike dhe industria inxhinierike mekanike.
Masaçusets është ndër shtetet federalë të Sh.B.A-së më të suksesshme dhe më të zhvilluara në aspektin ekonomik. Produkti i brendshëm Bruto për frymë - treguesi më i rëndësishëm i mirëqenies - ishte në 2006 në US $ 46.721, duke u renditur në shkallë kombëtare në vendin e tretë (mesatarja kombëtare prej 50 shteteve federale të SHBA-së është $37.714 USD).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου