Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

DEMOGRAFIA

Në vitin 2000 popullsia e vendit ishte: 89.23% te bardhë, 6.97% afrikanoamerikanë & 4.22% aziatikë
Popullsia ne vitin 2003 ishte 6.433.422. Nga të cilët 81,9 % ishin të bardhë, 6,8% origjinë hispanike, 5,4% me ngjyrë dhe Afrikanoamerikanë, 3,8% Asiatikë dhe 0,2% Indianë.
Në vitin 2005 popullsia e vendit ishte: 87.89% të bardhe, 7.58% popullsi me ngjyrë & 5.13% aziatikë

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου